Ordprædiktion

ClaroRead kommer med en funktion til ordprædiktion, noget som kan være anvendeligt for visse computerbrugere. ClaroRead anvender en baseordbog (som kan ændres) på 2000 eller 5000 af de almindeligst forekommende ord i det danske sprog. Du kan ændre mellem baseordbøgerne i feltet Ordprædiktion. Flere prædiktionsordlister kan skabes ved hjælp af Programmet Avancerede indstillinger.

Aktivere ordprædiktionen

Ordprædiktionen er deaktiveret fra begyndelsen, når ClaroRead er installeret. For at aktivere ordprædiktionen, klikker du på knappen Indstillinger på ClaroReads værktøjsbjælke:

Vælg feltet Ordprædiktion og klik på "Anvend ordprædiktion".

Tilføj knappen Ordprædiktion på ClaroReads værktøjsbjælke via feltet Vis Ordprædiktionen åbnes og lukkes ved at klikke på knappen.

Når ordprædiktionen er aktiveret vises prædiktionslisten automatisk ved siden af markøren, når du skriver. Vinduet vises kun, når ord foreslås.

Prædiktionslisten kan flyttes, hvis du ønsker det. Tænd for ordprædiktionen og begynd at skrive indtil prædiktionslisten vises. Placer musemarkøren på et af de foreslåede ord. Klik med den højre museknap. Dette tilføjer en blå "titellinje til prædiktionslisten. Når du klikker på titellinjen, kan du flytte prædiktionslisten til et valgfrit sted på dit skrivebord.

For at vælge et af de foreslående ord i prædiktionslisten, trykker du på tilsvarende funktionstast. F1 er det første foreslåede ord, og F5 er det femte og sidste ord. For at anvende de kommandoer, som sædvanligt er koblet til F1-F5, trykker du først på F6 og derefter på F1-F5. Du kan også klikke med musen på et valgfrit ord i prædiktionslisten. Hvis du placerer musemarkøren på et af ordene i listen, læser ClaroRead ordet op.

Her findes der også flere indstillinger af ordprædiktionen som justerer ordprædiktionen til netop din måde at skrive på.

Luk for ordprædiktionen

Ordprædiktionen lukkes ved at klikke på knappen Ordprædiktion i ClaroReads værktøjsbjælke.